« Täällä on ruuhkaa - katso hyödytön kartta! | Main | Lomalle »

kesäkuu 19, 2008

FRA - ei meillä vaan, eihän?

Ruotsalaiset menivät ja hyväksyivät lain, joka mahdollistaa muun muassa lähes kaiken suomalaisten ja ulkomaisten tahojen välisen viestiliikenteen seurannan (erinomainen rautalankaväännös aiheesta Zachella).

Tarkkailun takana on ruotsalainen viestitiedusteluelin FRA eli Försvarets radioanstalt, joka väitteiden mukaan on rutiininomaisesti tehnyt teollisuusvakoilua (tai teollisuusvastavakoilua, määritelmästä ja katsantokannasta riippuen). Lisäksi FRA:n on väitetty tehneen lain nyt määrittämää puhelimiin liittyvää viestitiedustelua jo aiemmin, teknisesti tosin laittomasti.

Mitä FRA siis tekee/tulee tekemään? Se seuraa radio-, puhelin- ja nettiliikennettä ja poimii sieltä automaattisesti sellaista viestintää, joka tulkitaan epäilyttäväksi.

Moiseen on toki valmiuksia Suomessakin. FRA:ta vastaa suomalaisessa tiedustelumaailmassa Ilmavoimien viestikoelaitos (VKoeL). VKoeL:ista ei kukaan tiedä mitään, mutta se on ollut tutkimusosapuolena hankkeessa (pdf), jonka puitteissa on rakennettu Voicegrep-niminen sovellus, josta kerrotaan seuraavaa:

Syötteenä sovellukselle annetaan käytettävät puheenhavaitsemisparametrit, käsiteltävä tiedosto sekä mahdollisesti myös taustamallinnuksessa käytettävä tiedosto. Sovellus palauttaa löytämänsä puheen sijainnit tekstimuotoisina aikaleimoina: puheen alku => puheen loppu.

VKoeL on ollut tutkimusosapuolena myös WinSProfiler-ohjelman suunnittelussa. Tämä ohjelma


sisältää sekä äänitiedoston käsittelyyn liittyvää toiminnallisuutta että puhujatietokannan ylläpitoon
liittyviä toimintoja. Puhujien tunnistusta tai varmennusta varten on luotava puhujatietokanta. Puhujan nimi, sukupuoli ja puhenäytteen akustisia ominaisuuksia kuvaavat mallit tallennetaan puhujaprofiiliksi. Tekstiriippumattomassa tunnistuksessa koneen mikrofonilta tai äänitiedostosta saatua ääninäytettä verrataan malleihin. Tunnistus voidaan suorittaa reaaliajassa tai eräajona. Eräajossa voidaan verrata useita näytteitä kerralla.

Hankkeiden tuloksena viestitiedustelu pystyy siis (mikäli järjestelmät ihan oikeasti toimivat) automaattisesti purkamaan tallennettua puhetta tekstiksi ja tunnistamaan puhujia, tarvittaessa reaaliaikaisesti. Moinen avaa kaikenlaisia mahdollisuuksia.

VKoeL:in edustajat perustelivat viime vuonna tarvetta laitoksen tietojen salaamiseen myös "Suomen sisäisen turvallisuuden tarpeilla". Ylen uutisten tulkinnan mukaan tämä "saattaa viitata siihen, että kuuntelua harjoitetaan ehkä osin myös kotimaassa". Tämän tosin laitoksen johtaja oli kiistänyt Ylen toimittajille vuonna 2004.

Posted by Kari at 19.06.08 12:28

Comments

Post a comment
Remember Me?

(you may use HTML tags for style)