« JSN:n keskustelupäätös | Main | Laulu pysyy samana »

toukokuu 18, 2007

JSN:n keskustelulausuma on nyt JSN:n sivuilla. Menkää lukemaan, älkää rikkoko itteenne.

Toisaalla tapaus Kuonen etenee. Susan Kuronen olisi halunnut selvityttää 32 kirjoittajan henkilöllisyyden, oikeus antoi luvat 21:een (kai, Ilta-Sanomien uutisesta ei oikein käy ilmi, missä kohtaa on kysymys viestien lukumäärästä ja missä kohtaa kirjoittajajien lukumäärästä).

Tämäkin osoittaa minusta, että nykyinen laki toimii.

Josta pääsemmekin siihen, että nyt pitäisi ryhtyä lukemaan tarkemmin HE 54/2002:ta, jonka pohjalta nykyinen sananvapauslaki on tehty. Erityisesti mieltäni kaihertaa seuraava kohta ehdotuksen perusteluissa:

Ehdotettu laki sääntelisi sananvapauden käyttämistä vain joukkoviestinnässä, jolla tarkoitetaan tietojen, mielipiteiden ja muiden viestien toimittamista vapaasti valikoituvalle vastaanottajakunnalle. Ehdotetun lain tarkoituksena ei sen sijaan ole säännellä sananvapauden käyttämistä kohdeviestinnässä eikä muussa sellaisessa luottamuksellisessa viestinnässä, jossa viestin sisältöä ei ole tarkoitettu yleisön vastaanotettavaksi. Tarkoituksena on antaa sananvapauden käyttämistä koskevia säännöksiä 2 §:ssä tarkemmin määriteltyjä joukkoviestinnän muotoja varten. Näille on ominaista se, että viesti toimitetaan yleisön saataville jonkinlaisen viestinnässä käytettävän välineen avulla. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi painotuote ja muu monistamalla valmistettu tallenne samoin kuin radiolähetin ja televiestinnässä käytettävät laitteet. Lailla ei siten ole tarkoitus säännellä sananvapauden käyttämistä puhetilaisuuksissa, teatteriesityksissä ja muissa sellaisissa tilaisuuksissa, joissa viesti ilmaistaan ja vastaanotetaan ilman erityisten viestintävälineiden apua.

Tämä vaivaa minua siksi, että nettikeskusteluista puhuttaessa niitä verrataan aika usein (ja minäkin olen verrannut) puheviestintään. Onko vertaus väärä? Onko verkossa tapahtuva viestintä aina automaattisesti joukkoviestintää, koska se tapahtuu välineen avulla ja sillä on vapaasti valikoituva vastaanottajajoukko?

En ole juristi. Siksipä kyselen.

Posted by Kari at 18.05.07 15:18

Comments

Onko missään tallessa noita viestejä, joita Susan Kuronen pitää herjaavina?

Posted by: Zache at 18.05.07 16:08

Onko verkossa tapahtuva viestintä aina automaattisesti joukkoviestintää, koska se tapahtuu välineen avulla ja sillä on vapaasti valikoituva vastaanottajajoukko?
Teoriassa kaikki viestintä joka tapahtuu suurelle ennalta valikoimattomalle joukolle ihmisiä on joukkoviestintää, tapahtuu se välineellä tai välineettä. Tosin ilman "välinettä" se ei ole käytännössä mahdollista (sikäli kun "suuri joukko" määritellään normaalin puheen kuuloetäisyydelle mahtuvia suuremmaksi). Torikokouskin on "välineellistä joukkoviestintää", jos käytössä on megafoni.

Tämä nyt taas ei ole ollenkaan olennaista, sillä kuten lainauksestasikin ilmenee, joukkoviestinnän vastuulaki siis säätelee vain osajoukkoa joukkoviestinnästä ("tarkemmin määriteltyjä joukkoviestinnän muotoja"). Ja kyse on siitä, onko verkkokeskustelu tätä osajoukkoa vai ei.

Puheviestintään vertaaminen on ihan luonnollista ja täysin oikein tyypillisessä forumeissa tai irkissä, jossa monet mieltävätkin siinä kirjoitetun puheilmaisuksi ("sinä sanoit sitä ja tätä", eikä "kirjoitit"), käytetään puhekieltä mukailevaa kirjoitustapaa, jopa sitä läheistä kielioppia, jne. Mikä tärkeintä, näiden lukijajoukko (siis se yleisö jonka "saataville kirjoitus saatetaan") on enimmäkseen samalla tavalla valikoituva kuin yksityisen yhdistyksen jäsenistö, eli perustuu jäsenyyteen (rekisteröitymiseen) ja kiinnostukseen yleensä jotain rajattua aihepiiriä kohtaan. Vain pieni osa lukijoista tulee kuin torikokoukseen jostain hakukoneesta tai toisen forumin/blogin tms. linkin kautta ja myös lähtee luettuaan yhden aiheen, ketjun tai viestin läpi.

Mielestäni em. tavallisen forumin vertaaminen perinteiseen tiedostusvälineeseen jonka aineisto valmistellaan toimituksellisesti (ts. tiivistetään ja jätetään yleensä kaikki taustoittava lähdeaineisto linkittämättä ja mainitsematta) nimenomaan epäinteraktiivista kulutusta varten, on täysin väärä lähtökohta. Lähempänä se on nimenomaan yksityistä keskustelua, jonka osittainen julkisuus johtuu vain välineestä eikä itse viestinnän perusluonteesta.

Posted by: Red_Blue at 18.05.07 17:41

"Susan Kuronen olisi halunnut selvityttää 32 kirjoittajan henkilöllisyyden," ja sopia treffeistä?

Posted by: Petja Jäppinen at 18.05.07 23:04

Koskeeko viestintäsalaisuus muuten IRC:tä ja "meseä", joita keskustelussa on pari kertaa sivuttu? En ole juristi minäkään, mutta henkilökohtaisesti rinnastaisin ne tekstiviestehin tai sähköposteihin. Ja jos ei Messenger, niin eikö sitten Skype?

Posted by: Joni Kärki at 21.05.07 20:56

Onko missään tallessa noita viestejä, joita Susan Kuronen pitää herjaavina?
Varmaan on ainakin Kurosen asianajajilla ja poliisilla. Tunnistetietojen luovutuspäätöksessä niihin viitataan vain otsikoilla eikä sisällöstä tehdä selkoa.

Posted by: Red_Blue at 24.05.07 14:06

Post a comment
Remember Me?

(you may use HTML tags for style)