« Illman Huomenta Suomessa | Main | »

toukokuu 17, 2007

JSN:n keskustelupäätös

JSN ei vielä ole saanut tuoretta periaatelausumaansa verkkojulkaisuista www-sivuilleen. Sain päätöksen sähköpostitse, joten lainaan alle sen ydinkohdan eli neuvoston kannan. Se kuuluu näin:

Julkisen sanan neuvoston tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Journalistin ohjeet on alan eettinen koodi, jonka tavoitteena on myös tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä. Vapaudelle ja vastuulle on löydettävä järkevät rajat myös verkkokeskusteluissa.

Julkisen sanan neuvosto suosittaa, että verkkokeskusteluun sovelletaan ennakkomoderointia eli puheenvuorot seulotaan ja tarvittaessa muokataan. On hyvän journalistisen tavan mukaista pyrkiä tunnistamaan verkkokeskusteluihin osallistujat. Nimimerkin käyttäminen voi edistää sananvapauden toteutumista, joten sen voi sallia journalistisen harkinnan perusteella. Mikäli kirjoittajien puheenvuoroja voidaan käyttää muualla tiedotusvälineessä, on siitä syytä heille kertoa. On myös syytä tehdä heille selväksi, että päätoimittajan lisäksi myös kirjoittaja vastaa viestin sisällöstä.

Jos itsesääntelyyn sitoutunut tiedotusväline kuitenkin pitää yllä verkossa keskustelupalstaa, jonka sisältöä se ei seulo eikä muokkaa, palsta on erotettava selvästi tiedotusvälineen julkaisemasta muusta aineistosta. Keskustelijoille on myös tehtävä selväksi, että he voivat joutua juridiseen vastuuseen kirjoittamistaan viesteistä. Sivujen ylläpitäjän on myös varattava kävijöille mahdollisuus ilmoittaa asiattomista viesteistä ja pyytää niiden poistamista.

Julkisen sanan neuvosto korostaa avoimuuden ja selvästi muotoiltujen menettelytapojen tärkeyttä myös verkkoviestinnässä. Verkkosivuilla kävijöiden on voitava nähdä sivuilta heti, millaisella palstalla he ovat ja millaisia sääntöjä sillä noudatetaan. Tämä on tiedotusvälineiden luotettavuudelle erityisen tärkeää.

Päätöksen ovat tehneet Kalevi Kivistö (pj), Harri Aalto, Heikki Airaksinen, Jari Lindholm, Jaakko Lähteenmaa, Eija Niinikoski, Ville Pohjonen ja Matti Salmenkangas.

Mitä tämä tarkoittaa?

Aivan ensimmäiseksi pitää muistaa, että tässä puhutaan tiedotusvälineiden ylläpitämistä verkkokeskusteluista ja JSN:n suositusten kohteena ovat juuri nämä. Tässä ei siis puhuta yksityishenkilöiden blogien kommenteista, Suomi24:stä tai taikuriharrastajien php-foorumista. Muille kuin JSN:n perussopimukseen sitoutuneille medioille JSN:n lausumilla ei ole mitään virkaa tai vaikutusta. Tämä on olennainen asia ennen kuin aletaan huutaa sensuuria tai muuta pölhöä.

Eli kysymys on siitä, millä tavalla tiedotusvälineen pitäisi toimia verkossa, kun se organisoi siellä keskustelua yleisölleen. Lausumassa on kolme asiakokonaisuutta, joista annetaan suosituksia: keskustelun toimittaminen, kirjoittajien tunnistaminen ja keskustelupalstojen pelisäännöt.

Ennakkomoderoinnin idea on aivan looginen, kun sitä katsoo tiedotusvälineen ja hyvän journalistisen tavan näkökulmasta. Lehdessä kaikki materiaali on toimitettua, myös yleisönosasto. Lehteen pääsee se materiaali, joka on muokattu sellaiseen kuntoon, että vastaava toimittaja kehtaa sen punastumatta lehteen panna. JSN:n mielestä saman periaatteen pitäisi siis päteä lehden verkkosivuillakin. Toisaalta, moderoimatontakin keskustelua voidaan pyörittää, mutta se pitäisi selvästi erottaa toimituksellisesta aineistosta.

Toinen pääkohta on kirjoittajien tunnistaminen. Siinä JSN suosittaa käytäntöä, joka esim. Helsingin Sanomilla on käytössä yleisönosastollaan: kirjoitukset julkaistaan muutamia poikkeuksia lukuunottamatta kirjoittajan nimellä varustettuna.

Kolmantena kohtana ovat keskustelun pelisäännöt. JSN:n mukaan keskustelijoille pitäisi kertoa, mikäli heidän kirjoituksiaan voidaan käyttää muualla tiedotusvälineessä. Lisäkai keskustelijoiden pitää olla selvillä palvelun käytännöistä ja pelisäännöistä.

Mitä tästä seuraa?

Lyhyellä tähtäimellä ei todennäköisesti mitään. Lausuman mukaan on edelleen ok pyörittää jälkimoderoitua keskustelua, kunhan se erotetaan tarpeeksi selvästi muusta saitista. Mitä tuo sittten käytännössä tarkoittaa, on vähän epselvää.

Kirjoittajien tunnistaminen on sitten vähän hämärämpi homma. Jos se otettaisiin aivan tosissaan, tarkoittaisi se sitä, etä keskusteluihin tulisi luoda jokin kohtuullisen luotettava tunnistautumisen muoto. Tällaisia tietenkin on: pankkitunnukset ja HST (sekä tietenkin se, että kirjoittaja naputtaa viestin syöttölomakkeeseen puhelinnumeronsa ja keskustelun moderoija soittaa varmistussoiton ja tsekkaa liittymän haltijan numeropalvelusta. Köh). Tunnistamisvaatimus ja nimellä kirjoittaminen todennäköisesti pienentäisi olennaisesti viestien ja keskustelijoiden määrää, joten suositut keskustelupalvelut (HS, IS, IL, MTV3) tuskin siirtyvät tällaiseen käytäntöön.

Pelisääntöjen selkeyttminen on helpoimmin toteutettavissa. Toki sekin vaatii miettimistä. Jos haluaisi, niin tätä kohtaa voisi pitää piikkinä esim. HS:n nettikeskustelujen suuntaan, jossa läpinäkyvyys (miksi ja millaisia viestejä poistetaan jne) ei varsinaisesti juhli.

Posted by Kari at 17.05.07 11:09

Comments

Hetkinen, eli siis jos kirjoittaa etukäteismoderoidulle palstalle, ja se menee läpi, niin *ei* ole vastuussa kirjoittamastaan tekstistä, vaan päätoimittaja on? ;-)

Mjoo, pilkunpalvonta sikseen. Tämä on kyllä sellasita pikkuisen itsestäänselvää käsienheiluttelua, jonka vaikutuksia on kyllä vaikea arvioida.

Sitä kyllä kannatan, että jokaisella sivustolla, oli se sitten yksityishenkilön tai median ylläpitämä, tulisi olla selkeästi nimetyt peliohjeet ja ylläpitäjä, johon voi tarpeen vaatiessa ottaa yhteyttä.

Posted by: Janne Jalkanen at 17.05.07 13:09

En pitäisi JSN:n lausumaa mitenkään erityisen haitallisena silloin kun pidetään mielessä sen viittausn tiedotusvälineisiin, eikä siis yritetä sekoittaa journalistista prosessia blogeihin ja muihin irrallisiin keskusteluareenoihin. Tavallaan JSN haluaa ulottaa tiedotusvälineiden verkkoeskusteluihin saman journalistisen toimintatavan kuin painettujen lehtien keskustelupalstoihin.

Hyvää tuossa on nähdäkseni se, että JSN yrittää turvata kirjoittajien ja lukijoiden asemaa sillä, että heille on kerrottava selkeästi tiedotusvälineilletoimitetun aineistojen käytöstä ja periaatteesta.

Asia on tietysti irrallaan JSN:n toimialueesta, mutta jos tiedotusvälineet rinnastavat toiminnan tasolla omat verkkopalvelunsa muuhun toimintaansa, niin silloin ne kyllä kaivavat itselleen tarpeetonta poteroa.

Uhkakuvana on tietysti se, että tiedotusvälineiden ajattelutavan kehittyminen jää palstajaon miettimiseksi lehden sivuilla eikä mietitä lainkaan tiedostusvälineen perustehtävien kehittämistä.

Posted by: Vaiheinen at 17.05.07 13:15

Äh, unohda. Lukuhäiriö.

Posted by: Janne Jalkanen at 17.05.07 13:29

Aivan ensimmäiseksi pitää muistaa, että tässä puhutaan tiedotusvälineiden ylläpitämistä verkkokeskusteluista ja JSN:n suositusten kohteena ovat juuri nämä. Tässä ei siis puhuta yksityishenkilöiden blogien kommenteista, Suomi24:stä tai taikuriharrastajien php-foorumista. Muille kuin JSN:n perussopimukseen sitoutuneille medioille JSN:n lausumilla ei ole mitään virkaa tai vaikutusta.
Viitaten Illmanin "Lex Kuronen" -ehdotukseen, se esitettiin samaan aikaan tämän JSN:n ennakkopäätöksen kanssa ja kuten jo totesin aikaisemmin, jos sellaista lakialoitetta vietäisiin eteenpäin, uhkana ja riskinä on selkeästi että JSN:n kannalla asiassa yritettäisiin ratsastaa.

Käsittääkseni JSN:n päätöksellä nimenomaan on mahdollisimman paljon "virkaa ja vaikutusta", jos Illman/Puumalainen ja poppoo saavat tahtonsa läpi. Illmanhan on jo todennut tämänkin blogin kautta, että toriturinoihin verrattavia yksityisiä ei-kaupallisia verkkokeskusteluja pitää verrata JSN:n piirissä oleviin valtamedioihin ja niitä pitää koskea tasan samat säännöt!

Posted by: Red_Blue at 17.05.07 14:16

Hyvä ja kohtuullisen selkeä suositus, joka siis koskee vain JSN:n piirissä olevaa mediaa, ja hyvä analayysi Karilta, johon ei oikeastaan ole lisättävää. Tämä suositus oikeastaan vain vahvistaa median keskustelufoorumeilla harjoittaman nykykäytännön, josta löytyy tilaa ennakkomoderoiduille ja jälkikäteen moderoiduille keskustelupalstoille.

Onhan tuossa muutama sanamuoto ja kohta joista jää miettimään mitä sillä tarkoitetaan. Esimerkiksi "pyrkiä tunnistamaan verkkokeskusteluihin osallistujat" voi tarkoittaa nykykäytäntöä, jossa keskustelufoorumiin osallistuvilta vaaditaan rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen, mikä voisi riittää tunnistamiseen pyrkimiseen, tai se voi tarkoittaa Karin mainitsemaa hyvin vahvaa tunnistautumiseen pyrkimistä.

Ei nyt heti tule mieleen median ylläpitämää keskustelufoorumia, joka rikkoisi tätä JSN:n tekemää suositusta ja sen henkeä tunnistautumiskohtaa lukuunottamatta. Jos joku on, kertokaa ja antakaa linkki.

Posted by: Matti Lintulahti at 17.05.07 15:17

Keskustelijoiden tunnistaminen voidaan muuten helposti tehdä kännykkänumeron ja tekstiviestin perusteella kuten Demi.fi:ssä on tehyt.

Vaikka tämäkään ei ole aukoton ja halutessa helposti kierrettävä, se on kuitenkin vahvempi tunnistautumisen keino kuin sähköpostiin perustuva rekisteröityminen.

Posted by: Matti Lintulahti at 17.05.07 15:23

Höh, mitähän tämä blogisofta tai/ja minä oikein teimme? Siivoatko Kari ylimääräiset tuplat pois? Sori tästä häiriköinnistä.

Posted by: Matti Lintulahti at 17.05.07 15:29

Siltä varalta, että nimimerkki red_blue tarkoittaa vihjata Illmanin ja JSN:n jotenkin toimineen käsi kädessä: höpsis. Näillä asioilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. JSN:n lausuma oli tekeillä pitkään, ja se nyt sattui valmistumaan tällä viikolla.

Posted by: Jari Lindholm at 17.05.07 17:13

Matti, ylimääräiset siivottu.

Red_Blue, yhtäaikaisuus ei ollut sattumaa. Illmanin ehdotus oli osa Sunnuntaisuomalaisen juttua, joka käsitteli nettikeskusteluja. Sunnuntaisuomalaisessakin on ollut tiedossa, kuten jutusta käy ilmi, että JSN:llä on ollut teossa asiaa käsittelevä lausuma. Illman ei siis itse ole tullut kantansa kanssa ulos, sitä on aktiivisesti käyty häneltä kysymässä.

On tietysti mahdollista, että JSN:n lausunto jotenkin kiertokautta vaikuttaisi esim. lainsäädäntöön. Kaikkihan on mahdollista. Mutta edelleen: mitään lakiehdotusta ei ole valmistelussa. Illman on toimittajan pyynnöstä ajatellut ääneen ja Puumalainen on tehnyt tehtäviinsä kuuluvaa työtä tutkintapyynnön muodossa. Ryhdyn huolestumaan sitten, kun jotain Illmanin hahmottelemaa lakiehdotusta aletaan valmistella.

Posted by: Kari Haakana at 17.05.07 17:18

Onneksi valtamedia osaa JSN:n ja JL: n ohjeiden mukaan vastuullisen journalismin, toisin kuin blogit ja keskustelupalstat. :) Tietokonelehden / Teron uutisesta lienee alkanut tuo tangentilla mielikuvitusmaahan kimmonnut Piratox uutisen copy pastetus muihin uutispalveluihin?

personal.inet.fi/atk/mrz/piratox/
www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=30488&tyyppi=1


Ja täällä sitten meitsin kirjoitus aiheesta.
paw.nu/blog/2007/05/hs-fails-teh-internet.html

Posted by: Zache at 17.05.07 17:37

Vaiheinen: "Asia on tietysti irrallaan JSN:n toimialueesta, mutta jos tiedotusvälineet rinnastavat toiminnan tasolla omat verkkopalvelunsa muuhun toimintaansa, niin silloin ne kyllä kaivavat itselleen tarpeetonta poteroa."

Ei tiedotusväline voi mielestäni toimia verkossa eri tavalla kuin se toimii printissä (tai eetterissä). Varsinkin kun nämä toiminta-alueet yhä enemmän menevät keskenään ristiin.

Posted by: Kari Haakana at 17.05.07 17:39

Emme taida olla eri mieltä journalistisista periaatteista ja toimitetun aineiston tuottamisesta.

Tarkoitin lähinnä sitä, että mikäli tiedotusvälineillä (lehdet, televisio, radio) on halua rinnastaa tekemisen tapansa päämediaan, niin lopputuloksena on lehtien suosimien maksullisten näköispainosten kaltaisia kankeita konsepteja, joilla ei käyttäjiä paljoa arvosteta.

Jos siis nettiin tehdään viestintää, pitäisi se tehdä myös netin mahdollisuuksia hyödyntäen, eikä matkien konseptia toisesta välineestä.

Posted by: Vaiheinen at 18.05.07 20:42

Vastaus lyhyesti nimimerkille Kimmolle (Zachelle), vaikka tämä ei olekaan oikea asiayhteys "Piratox-keissistä" keskustelemiseen.

Minun uutiseni lähteet olivat yleisesti luotettavana pidetty tietoturvan asiantuntija ja viestintäviraston asiantuntija. Uutinen kertoi, että on viitteitä nuoreen suomalaismieheen, muttei nimennyt ketään.

Mitä tulee asiassa alulle laittamiseen, ainakin Yle uutisoi "viitteet suomalaiseen" samana aamuna aiemmin.

Tämä on niin sanottu kehittyvä uutisjuttu. Kun epäilyjä tuli, ettei nuori suomalaismies liittynytkään ilmeisesti asiaan, kerroimme tuoreista arvioista seuraavana päivänä. Uutta tietoa tulee varmaankin jatkossakin, ja siitä kerrotaan sitten.

Hesarin puolesta en pysty vastaamaan siihen, ovatko luottaneet vain jutussa siteerattuun Hyppöseen ja ruutukaappaukseen netissä, tai miksi jatkojuttua ei ole tehty, vaikka Hyppönenkin kommentoi Ylelle aiempien epäilyjen ennenaikaisuutta.

Medioissa on ollut myös erilaisia tulkintoja siitä, onko tällaisessa tapauksessa asiallista paljastaa "epäillyn" nimimerkkiä. Minä en sellaista uutiseen laittanut, koska tuollainen nimimerkki voidaan monesti johtaa oikeaan nimeen. Virallisesti nimimerkillä ei minua viisaampien mukaan ole oikean nimen kaltaista suojaa.

Posted by: Tero Lehto at 20.05.07 13:47

Sanottakoon tässä kanssa, Tietokoneen ja Ylen uutisointi oli minustakin varsin onnistunutta. Hesarin tyylinäytettä puolestani esim paperilehdessä 17.5 otsikolla "Salolainen Piratox usutti 4300 tietokonetta Ylen sivujen kimppuun." pidän kyllä jonain ihan muuna.

Mutta jotta siirryttäisiin takaisin aiheeseen eli foorumeiden moderointiin.

Tero tuossa mainitse, että nimimerkki voidaan johtaa monesti oikeaan nimeen, mikä on enemmän kuin totta. Hesarin piratox uutisestahan tuo oikea nimi löytyy jo ensimmäisessä kommentissa olevan linkin takaa. Tämä linkki myös muuten näkyy suoraan uutisen alapuolella.

Mitenköhän tuollaisessa tapauksessa asiaan pitäisi suhtautua? Nimeä ei saisi pistää lehteen, mutta kun Marazin tekemää sivuun viitataan uutisessa, niin ei kommenttia/linkkiä ole oikein soveliasta poistaakkaan....

Posted by: Zache at 22.05.07 17:01

Post a comment
Remember Me?

(you may use HTML tags for style)